Ozon is een krachtig oxidatiemiddel en kan schadelijk zijn voor levende organismen, inclusief mensen. Langdurige blootstelling aan hoge ozonconcentraties kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Daarom is het belangrijk om de veiligheidsinstructies en richtlijnen van de fabrikant op te volgen bij het gebruik van een ozon generator.