Schone lucht in uw organisatie is onze zorg

oplossingen voor al uw rook-, geur-, virus- en stofproblemen

Ultra fijnstof en de Arbo, wat moet je weten?

Op de werkplek is ultra fijnstof zeer schadelijk en op lange termijn zelfs dodelijk. Het probleem vraagt dus om een scherpe ultra fijnstof arbo wet. De arbo geeft duidelijke richtlijnen voor een gezonde werkomgeving. Het Longfonds waarschuwt mensen bovendien al jaren voor de gevaren van ultrafijnstof. Met name in dichtbevolkte gebieden zoals de Randstad en Schiphol zijn de risico’s hoog. Lees verder voor meer informatie over de arbo ultrafijnstof wetgeving. Wat kunnen we verwachten in 2020 en de toekomst?

De huidige status van de ultra fijnstof arbo regelgeving

We moeten constateren dat er nog geen arbo nom is voor ultra fijnstof. De overheid heeft ook nog geen concrete stappen gemaakt om dit probleem te omkaderen. Het RIVM is er daarentegen wel intensief mee bezig, zie ook het ultrafijnstof onderzoek op Schiphol. De ultra fijnstof onderzoek resultaten worden echter pas in 2021 verwacht. Voorlopig moeten ondernemers dus hun eigen ultrafijnstof normering distilleren op basis van eigen kennis en ervaringen.

Hoewel er nog geen arbo ultrafijnstof wet is, kun je wel zeggen dat iedere vorm van ultra fijnstof, veroorzaakt door productieprocessen en transport, onwenselijk in de omgevingslucht is. Met name langdurige blootstelling aan gevaarlijke ultra fijnstof deeltjes op de werkplaats zorgen voor veel gezondheidsrisico’s.

Welke klachten ontstaan er bij langdurige blootstelling aan ultra fijnstof?

Ultrafijnstof is veroorzaker van verschillende gezondheidsklachten. Met name zwakkere groepen zoals ouderen, kinderen met astma (lees meer over luchtreiniger astma voor kinderen) en mensen met allergieën zijn kwetsbaar. De volgende klachten zijn wetenschappelijk aangetoond:

  • Kortademigheid
  • Hoesten
  • Piepende ademhaling
  • Longklachten
  • Hartklachten

De volgende ziektes zijn nog niet wetenschappelijk aangetoond, maar worden wel gerelateerd aan ultrafijnstof:

  • Parkinson
  • Dementie

Fijnstof regelgeving in 2020, wat kunnen we verwachten in de toekomst?

Steeds meer mensen en instanties zijn bewust hoe gevaarlijk ultrafijnstof is. Dat is ten eerste af te leiden aan de onderzoeken die lopen bij het RIVM.  En tweede aan de recente aansporing van het Kabinet om een normering op te stellen voor ultrafijnstof. Naar verwachting stelt de overheid snel een ultra fijnstof arbo normering op. Vooral ook omdat de regelgeving voor de uitstoot van PM2,5 vanaf 2020 flink is aangescherpt. Vanaf 1 januari 2020 geldt namelijk een jaarlijkse grenswaarde van 20 µg/m3.

 

luchtreinger voor ultrafijnstof en de Arbo

 

Behoefte aan advies of meer informatie?

Volgens de Longfonds is de luchtkwaliteit in 1 op de 7 gebouwen onvoldoende door fijnstof. Door fijnstof te meten krijg je inzicht in de luchtkwaliteit van jouw omgeving. Daarnaast bepaal je de effectiviteit van jouw luchtzuiveraar. Bekijk ook onze productpagina over de fijnstofmeter of lees in ons uitgebreide advies meer over de fijnstofmeter. Heeft u verdere vragen of wilt u een vrijblijvend advies? Bel +31 20 6464028. U kunt ook direct naar ons aanbod fijnstofmeters gaan:

    Vrijblijvend contact met AXP?