Oorzaken fijnstof | Helpt een luchtreiniger?
oplossingen voor al uw rook-, geur- en stofproblemen.

Snel naar: product

Fijnstof, wat is het eigenlijk en helpt een luchtreiniger?

Over fijnstof is de laatste jaren steeds meer bekend geworden. Maar wat is het nou eigenlijk? En hoe slecht is het voor je? Helpt een luchtreiniger?

Fijnstof, wat is het?

Fijnstof zijn deeltjes in de lucht, zeer kleine deeltjes. Je kan fijnstof fysisch omschrijven, we spreken dan over de grootte van de stofdeeltjes en de hoeveelheid deeltjes per m3 in de lucht die we inademen. De maatvoeringen die in de regel worden gebruikt zijn PM10, PM2.5, PM1 en PM0.1.

PM komt uit het Engels en betekent particulate matter, een letterlijke vertaling van fijn stof. Om een indruk te krijgen hoe groot de verschillende fijnstofdeeltjes zijn, is het goed om te beseffen dat een menselijke haar de grootte heeft van PM70. De diameter van de grootste fijnstofdeeltjes in de lucht zijn dus al 7 keer kleiner dan die van een haar, niet meer waarneembaar met je ogen.

Je kan fijnstof ook chemisch omschrijven. Dan gaan we juist kijken uit welke bestanddelen de deeltjes in de lucht bestaan. Bestanddelen zijn onder andere zware metalen (arseen, lood, nikkel), water, koolstof, zouten, zuren en een grote verscheidenheid aan organische stoffen, vaak het gevolg van onvolledig verlopen verbrandingsprocessen (denk aan uitlaatgassen van wegverkeer, vliegtuigen die landen en opstijgen etc).

Fijnstof, de oorzaken

Fijnstof kan zowel een natuurlijke oorsprong hebben als veroorzaakt worden door menselijk handelen. Natuurlijke processen die stof in de lucht veroorzaken zijn bosbranden, vulkaanuitbarstingen, het opspatten van zeewater en het opwaaien van bodembestanddelen (denk aan zand uit de Sahara).

Daarnaast heb je fijnstof dat in de lucht voorkomt als directe oorzaak van menselijk handelen. Ongeveer 80% van de concentratie fijnstof in de lucht wordt veroorzaakt door de mens. Met stip op één staan verkeer en vervoer als het gaat om de grootste veroorzaker. Uitlaatgassen van auto’s, vrachtverkeer, vliegtuigen, (grote) schepen. Niet ver hierachter komt de industrie. Niet alleen fabrieken, ook raffinaderijen en elektriciteitscentrales geven een behoorlijke bijdrage aan de fijnstofproblematiek. Daarnaast speelt de landbouwsector een serieuze rol, de uitstoot van bijvoorbeeld ammoniak wordt voor maar liefst 90% door de landbouw veroorzaakt. Een factor die de laatste tijd steeds meer aandacht krijgt zijn huishoudens zelf. In onze huizen hebben we een aantal serieuze fijnstof veroorzakers. Denk aan schoonmaakmiddelen, sprays voor lichaamsverzorging, koken, huisdieren en houtkachels.

Hoe schadelijk is fijnstof voor mijn gezondheid?

De WHO (World Health Organization) spreekt over 7 miljoen doden per jaar wereldwijd door de blootstelling aan fijnstof. Dit soort cijfers stellen je niet gerust Klik hier voor meer info van WHO. Maar het is belangrijk ze in perspectief te plaatsen. Hoe erg is het in Nederland? En waar komt het door? Een interessante vergelijking is dat in Nederland per jaar ongeveer 600 mensen omkomen in het verkeer. Aan een kortdurende piekblootstelling aan fijn stof sterven in Nederland jaarlijks 1800 mensen.

Over de effecten van fijn stof wordt steeds meer bekend. In feite komt het erop neer dat hoe kleiner de deeltjes zijn, des te schadelijker. Fijnstofdeeltjes van PM0.1 komen bijvoorbeeld direct in je bloedbaan terecht. Nederlanders leven gemiddeld een jaar korter door de blootstelling aan fijnstof. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat er een relatie is tussen de blootstelling aan fijnstof enerzijds en de volgende ziektes en aandoeningen anderzijds: hart- en vaatziektes, luchtwegaandoeningen (astma, COPD), kanker en alzheimer.

Wat kan een luchtreiniger eraan doen?

Fijnstof is niet eenduidig te omschrijven. Het RIVM (klik hier voor meer info van het RIVM) vergelijkt het met een “soort rommeldoos waarin zich materialen van zeer verschillende afmetingen en chemische samenstelling bevinden”. Hoe kleiner de deeltjes, hoe verder ze ons lichaam kunnen binnendringen en hoe schadelijker het is. Wat kun je hieraan doen? Het antwoord is simpel: meer aandacht geven aan de luchtkwaliteit in uw werk- en leefomgeving.

Een betere indoor air quality (IAQ) vergroot niet alleen uw kansen op een langer, maar met name ook op een gezonder leven. De luchtreinigers van Extreme Air Products helpen u om de concentratie fijnstof in uw werk- of woonomgeving tot een minimum te beperken. Kijk eens rond op onze website of bel ons voor advies hoe we u kunnen helpen de luchtkwaliteit te optimaliseren.

Zie hieronder een aantal van onze vorige opdrachtgevers:

Rookruimte Gemeente Amsterdam

Rookruimte Heineken

Rookruimte Hilton

Rookruimte Bibelot

Rookruimte LWL

GGZ Rookruimte

Bent u benieuwd hoe vorige opdrachtgevers onze luchtreinigers hebben ervaren? Lees hier een aantal recensies van onze opdrachtgevers.

Behoefte aan advies of meer informatie?

Bekijk onze productpagina met luchtreinigers of lees in ons uitgebreide advies meer over de luchtreiniger. Heeft u verdere vragen of wilt u een vrijblijvend advies? Bel +31 20 6464028. Of ga direct naar ons aanbod luchtreinigers:

    Vrijblijvend contact met AXP?