Schone lucht in uw organisatie is onze zorg

oplossingen voor al uw rook-, geur-, virus- en stofproblemen

Direct een professionele fijnstofmeter nodig?
Snel naar: productaanbod

Europa en Nederland zetten fijnstof en stikstof in kaart

De fijnstof kaart laat je zien waar in de wereld deze vervuilingsvorm het meeste voorkomt. Langdurige blootstelling aan fijnstof is potentieel dodelijk. Zelfs bij lage concentraties is er een groot risico. Ook op de stikstofkaart kunt u zien waar in Nederland een overmaat aan dit gas is. Hoge concentraties stikstof zijn verantwoordelijk voor milieu- en gezondheidsproblemen.  In dit artikel geven we je de actuele status van fijnstof in Europa en fijnstof en stikstof in Nederland. Met behulp van een fijnstof en stikstof kaart wordt de dichtheid per plaats weergeven en geëvalueerd. Waar komt deze vorms van luchtvervuiling het meeste voor?

 

 1. Fijnstof kaart Nederland
 2. Stikstof kaart Nederland

 

Fijnstof kaart Europa

Als jaarlijkse grenswaarde is de Europese norm voor fijnstof PM2,5 zo’n 25 microgram per kubieke meter lucht. Maar de norm die de WHO heeft vastgesteld ligt op slechts 10 microgram per kubieke meter. Volgens onderzoekers van de Universiteit Utrecht wordt een groot deel van de Europese bevolking aan deze concentratie blootgesteld. Een groep onderzoekers uit 13 Europese landen trekt die conclusie na het bestuderen van 22 bestaande studies. De onderzoekers vinden het zorgwekkend dat het risico op vervroegde sterfte ook boven de Europese norm blijft bestaan.

 

In de afbeelding hieronder is de concentratie fijnstof in Europa zien. De fijnstof kaart van Europa laat zien dat de concentratie in West-Europa tot een van de hoogste van het continent behoort. Dit valt te verklaren doordat er in dit gebied vele verbrandingsprocessen plaatsvinden. Vooral in het verkeer en de industrie. In de fijnstof kaart is ook te zien dat Scandinavië relatief gezien het beste scoort op het gebied van luchtkwaliteit.

 

luchtreiniger tegen fijnstof

Uit de fijnstof kaart van Europa valt te zien dat de gebieden in het rood en oranje het meest worden blootgesteld.

 

Fijnstof kaart Nederland

Hoe zit het met de fijnstof in Nederland anno 2019? De fijnstof kaart van Nederland laat zien dat de hoogste concentratie voorkomt rondom de Randstad en Noord-Brabant. De oorzaken hiervan zijn drukke snelwegen, grootschalige industrieën en een hoge bevolkingsdichtheid. Ook de aanwezigheid van luchthavens (denk aan Schiphol) en scheepshavens versterken de hoeveelheid fijnstof in de lucht.

 

Uit het onderzoek blijkt dat het risico dat iemand sterft door fijnstof 7 procent toeneemt per stijging van 5 mcg/m3. “Dat is het verschil tussen een drukke straat in de stad en een plek zonder invloed van verkeer”, zegt onderzoeker Rob Beelen tegen de NOS.

 

Woon je zelf in de Randstad, Noord-Brabant of dichtbij een drukke snelweg? Dan bestaat de kans dat je in een gebied woont met veel luchtverontreiniging. Een oplossing hiervoor is het inzetten van een luchtreiniger. Voor meer informatie en advies kun je de luchtreiniger fijnstof pagina raadplegen.

 

In de fijnstof kaart hieronder (bron: RIVM) is goed te zien welke gebieden in Nederland het meest vervuild zijn.

 

luchtreiniger voor fijnstof

Fijnstof kaart van Nederland: wil je ergens wonen met weinig luchtvervuiling? Dan zijn de Waddeneilanden aanraders.

 

Fijnstof in de grootste Nederlandse steden

Hoe zit het met de vervuiling in grote steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam? In Amsterdam is de luchtvervuiling nog steeds een groot probleem. De belangrijkste veroorzakers hiervan zijn het wegverkeer en de nabijheid van Schiphol. Ook Rotterdam en Den Haag hebben te leiden onder de luchtverontreiniging. Dit is voornamelijk te wijten aan de industrie. Volgens RIVM-onderzoeker Paul Fischer is luchtvervuiling niet alleen in de grote steden, maar in heel Nederland een groot probleem. “In Nederland hebben we te maken met een zogenoemde deken van luchtverontreiniging. Zeker als gaat om fijnstof.”

 

De vraagt rijst dan ook hoe men in Nederland de luchtkwaliteit kan verbeteren. De Gezondheidsraad pleit ervoor dieselvoertuigen en de uitstoot van ammoniak vanuit de veehouderij grondig aan te pakken. Volgens de Gezondheidsraad leveren deze maatregelen de meeste gezondheidswinst op voor de gehele Nederlandse bevolking.

 

Stikstofverontreiniging in Nederland | Stikstof kaart Nederland

Stikstof is een belangrijke bron van verontreiniging. Het maakt inderdaad 78% van de atmosfeer uit en is in zijn reactieve vorm niet alleen onschadelijk, maar voor alle organismen van essentieel belang. Een teveel aan stikstof heeft echter ernstige gevolgen voor het milieu en onze gezondheid. Daarom is het in Nederland, een dichtbevolkt land met een zeer intensieve landbouwsector, een groot probleem. De Nederlandse regering heeft zich ten doel gesteld dit milieuprobleem op te lossen door de stikstofuitstoot met 50% te verminderen en 75% van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden (die door de EU worden beschermd) weer op een gezond stikstofniveau te brengen. Op de volgende kaart kunt u de stikstofreductiedoelstellingen van de overheid per regio zien.

 

Stikstof Nederland

 

Waardoor wordt stikstofvervuiling veroorzaakt en wat zijn de gevolgen?

Hoge concentraties van stikstofverbindingen zoals NH3 (ammoniak), NOx (stikstofoxiden) en lachgas (N2O) kunnen zeer vervuilend zijn. Dit laatste gas wordt vaak het vergeten broeikasgas genoemd. In Nederland heeft de stikstofverontreiniging twee belangrijke bronnen: de verbranding van fossiele brandstoffen in de energie- of transportsector en uit de mest van de veehouderij en de gebruikte kunstmest.

 

Een teveel aan stikstof in de bodem of de lucht is zeer ernstig. Stikstof is een van de belangrijkste bedreigingen voor de biodiversiteit.  Het bevordert de groei van stikstoftolerante planten en roeit de meer gevoelige planten en schimmels uit. Aangezien stikstof oplosbaar is, kan het ook gevolgen hebben voor het waterleven, doordat het een buitensporige groei van algen bevordert die de waterlopen verstikken en de vissen erin doden. Het is ook een noodzakelijk bestanddeel voor de vorming van zure regen.

 

De negatieve effecten van stikstofverontreiniging beperken zich niet alleen tot het milieu, maar ook tot de menselijke gezondheid.  Studies hebben aangetoond dat buitensporige hoeveelheden ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken en de symptomen van mensen met longaandoeningen kunnen verergeren. Aangezien distikstofoxide 300 keer krachtiger is dan kooldioxide en een broeikasgas met een lange levensduur is, moet de verontreiniging ervan ernstig worden genomen.

 

Kan een luchtreiniger helpen om het probleem van fijnstof en stikstof verontreiniging op te lossen?

De meest effectieve manier om de fijnstof en stikstofvervuiling op te lossen is de productie ervan te verminderen.

Luchtreinigers verminderen de concentratie van fijnstof en stikstofverontreiniging binnenshuis, maar ze zijn geen oplossing voor het probleem in de buitenlucht. Buiten zijn de belangrijkste bronnen van deeltjes- en stikstofvervuiling vaak het verkeer, industriële activiteiten, landbouw en andere menselijke activiteiten.

Binnen, luchtreinigers zijn echter zeer effectief in het verwijderen van fijnstof en stikstofvervuiling afkomstig van koken, roken, huisdieren en andere bronnen.

Het is echter belangrijk op te merken dat niet alle luchtreinigers even effectief zijn in het verwijderen van fijnstof en stikstofvervuiling. Sommige luchtreinigers zijn ontworpen om specifieke vervuilende stoffen aan te pakken, terwijl andere meer algemeen zijn. Het is dus cruciaal om een luchtreiniger te kiezen die geschikt is voor de specifieke vervuilende stoffen waarmee je te maken hebt. Een luchtreiniger met actieve koolstoffilters kan echter helpen de concentratie in de ademlucht te verminderen. Daarom wordt het gebruik ervan aanbevolen om gezondheidsproblemen met stikstof te voorkomen.

 

Zelf de fijnstofconcentratie in jouw omgeving meten?

Volgens het Longfonds is de luchtkwaliteit in 1 op de 7 huizen onvoldoende door fijnstof. Door fijnstof te meten krijg je inzicht in de luchtkwaliteit van jouw omgeving. Daarnaast bepaal je de effectiviteit van jouw luchtzuiveraar. Bekijk onze productpagina over de fijnstofmeter of lees in ons uitgebreide advies meer over de fijnstofmeter. Heeft u verdere vragen of wilt u een vrijblijvend advies? Bel +31 20 646 4028.

Of ga direct naar ons aanbod fijnstofmeters:

  Vrijblijvend contact met AXP?

  Veelgestelde vragen over fijnstof

  Ja, dat kan. Met een fijnstofmeter breng je snel en accuraat je eigen luchtkwaliteit in kaart.

  De hoogste concentratie fijnstof in Nederland komt voor rondom de Randstad en Noord-Brabant. Dit is voornamelijk te wijten aan de drukke snelwegen, de grootschalige industrieën en de hoge bevolkingsdichtheid.

  Europa hanteert 25 microgram per kubieke meter lucht als jaarlijkse PM2,5 grenswaarde. De WHO heeft deze norm vastgesteld op 10 microgram per kubieke meter.