Hoe ontstaat fijnstof binnenshuis?

Fijnstof ontstaat binnenshuis voornamelijk door koken en verbrandingsprocessen. Denk hierbij aan een brandende open haard of kaars, of een sigaret die je binnen rookt.

Welke luchtreiniger is als beste getest?

Uit ons consumentenonderzoek is de EDC650 als beste luchtreiniger getest. Deze luchtreiniger werkt met luchtverdringing. De EDC650 is vooral geliefd om zijn hoge capaciteit, geruisarme motor en effectiviteit tegen luchtvervuiling (99,99%).

Wat houdt de luchtreiniger test in?

Het instituut TNO heeft verschillende luchtreinigers getest op effectiviteit tegen luchtvervuiling. Uit de test blijkt dat luchtreinigers met luchtverdringing het beste presteren. Het rendement van luchtreinigers met verdringing ligt wel 30% tot 40% hoger dan gangbare luchtreinigers met mengventilatie.

Welk gebied in Nederland is het meest vervuild?

De hoogste concentratie fijnstof in Nederland komt voor rondom de Randstad en Noord-Brabant. Dit is voornamelijk te wijten aan de drukke snelwegen, de grootschalige industrieën en de hoge bevolkingsdichtheid.

Wat is de jaarlijkse PM2,5 grenswaarde?

Europa hanteert 25 microgram per kubieke meter lucht als jaarlijkse PM2,5 grenswaarde. De WHO heeft deze norm vastgesteld op 10 microgram per kubieke meter.